Trakční stožáry

Specializujeme se na projektování a výrobu prvků drážního trakčního vedení pro železniční, tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

  • trubkové stožáry svařované
  • příhradové stožáry svařované
  • příhradové nosné brány – břevna
  • Osvětlovací věže a stožáry
  • kotevní koše, závěsy, pomocné prvky

Aplikované druhy povrchových ochran

  • metalizace (Zn + Al) + nástřik lakem
  • žárové zinkování
  • duplex – žárové zinkování + lak

Jsme držiteli schválených technických podmínek SŽDC pro dodávky na železniční tratě v České republice.