Historie

Předmět činnosti společnosti SK mont NJ, spol. s r.o. tvoří tři hlavní směry: výroba stavebních a technologických ocelových konstrukcí, výroba osvětlovacích stožárů a elektromontážní práce. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru a díky spolupráci s prověřenými partnery jsme schopni realizovat všechny dodávky formou na klíč – tedy od projekce přes výrobu, aplikaci povrchových ochran, montáž a kompletaci subdodávek na staveništi.

Historie společnosti sahá do roku 1996, kdy byla založena vyčleněním zámečnické výroby z firmy Elmos NJ, spol.s r.o. Sídlem SK montu se stal areál bývalého podniku Ingstav Brno v Novém Jičíně, na ulici Svatopluka Čecha. Tento výrobní závod byl v roce 1996 SKmontem odkoupen a stávajícím zaměstnancům Ingstavu bylo nabídnuto zůstat i nadále a pracovat pro SK Mont. Tím byl položen základ k vybudování týmu zkušených a loajálních spolupracovníků, na kterých je dnes z velké části postaven úspěšný rozvoj společnosti.

Výrobní areál, ve kterém dnes SK mont působí, byl vybudován Národním podnikem Ingstav Brno v roce 1972 a poté provozován Státním podnikem Ingstav Brno. Dnes jej tvoří dvě výrobní haly, zajeřábovaná skladovací a manipulační plocha, skladové objekty a správní budova s průčelím na ulici Svatopluka Čecha. Po převzetí areálu v něm provedl SK mont řadu modernizací, zejména s důrazem na zvýšení bezpečnosti a komfortu práce a na ochranu životního prostředí. Tak byly výrobní haly osazeny řadou nových strojů a původní kotelna na tuhá paliva byla nahrazena plynovou.

Hlavní výrobní náplní, kterou SKmont přinesl do nově zakoupeného areálu byla výroba komponentů pro veřejné osvětlení (stožáry a výložníky všech velikostí). Sortiment výroby byl postupně rozšiřován o stožáry pro osvětlení používanými Českými drahami, stožáry pro trakční trolejbusové a tramvajové vedení a železniční trakci. Současně s touto výrobou pokračovala výroba atypických ocelových konstrukcí, která zde byla zavedena za dob bývalého majitele. Ingstav však kapacity této výroby využíval pouze pro potřeby vlastních staveb. Po splynutí s mateřskou společností Elmos převzal SK mont všechny její aktivity v oblasti elektromontážních prací a dodávek kabelových žlabů.

Díky certifikaci Velkým průkazem způsobilosti dle DIN 18800 díl 7 pro svařování ocelových konstrukcí v roce 2000 a zavedením systému jakosti dle ISO 9001 v roce 2003 se zintenzivnila spolupráce se zákazníky z německy mluvících oblastí a jejich prostřednictvím putovaly výrobky SK montu na Filipíny, do Indonésie a Číny. Pro zákazníky v tuzemsku jsme realizovali řadu významných investičních akcí v osvětlení velkých parkovacích ploch u supermarketů a stožáry z SK montu je osvětlen celý ostravský úsek právě budované dálnice D47.

Od roku 2004 je společnost SK mont členem skupiny STAMPA, v rámci skupinové firemní kultury vystupuje pod novým logem a plně využívá všech synergických efektů. Vedení společnosti tvoří dva jednatelé – Ing. Jan Heralt ve funkci výkonného

ředitele od roku 1996 a Mgr. Tomáš Gröger jako zástupce mateřské společnosti STAMPA Ostrava, spol. s r.o. od roku 2004.